Knihovny a spolupráce: modely a metody

Z minulosti se prý máme učit a na budoucnost být dobře připraveni. Neumíme a nečiníme ani jedno, ani druhé. Během posledních dvaceti let došlo v knihovnictví k radikálním a často dramatickým změnám, otázka však zůstává stejná. Jsme schopni definovat a nastavit problémy tak, aby se dala hledat konstruktivní řešení, a umíme to způsobem, který využívá znalostního potenciálu uvnitř vlastní organizace i mimo ni?

 

Výchozí pozicí letošního semináře CASLIN je předpoklad, že budoucnost nelze sice předvídat, ale je možné, a tudíž i žádoucí podílet se na jejím vytváření. Seminář si proto klade za cíl nastolit organizovanou debatu, která povede během dvou dnů strategického plánování k vymezení klíčových problémů, k identifikaci parametrů možných řešení a nakonec k výsledné konstrukci čtyř konkrétních modelů. Samotný průběh semináře nabízí účastníkům model a metodiku konstruktivního plánování.

 

Seminář CASLIN - Druhá generace

Letošním tématem uvádíme na svět druhou generaci našeho semináře. Na rozdíl od předchozích osmnácti seminářů, které se orientovaly na vyslechnutí mezinárodních expertů a domácích výsledků, mini-workshopy a koncové akvárium, vychází nová podoba čtyřdenního semináře z jednoduchého zjištění, že knihovnická bota vždy tlačí konkrétní problematikou, která volá po možných řešeních, k nimž se zdá skoro nemožné dojít. Důvodů je mnoho, ale mezi nimi největší je jejich nepřehlednost. Naléhavost problémů se dožaduje ne tolik vyslechnutí přednášek o tom, jak to dělají jinde či co je na obzoru knihovních technologií, jako spíše chytře organizovaného brainstormingu, který využije naší čtyřdenní pozornosti a pomůže nám probrat se z bolehlavu a dohodnout se na možných způsobech řešení. A o to nám jde. Jinak řečeno, nová podoba semináře nabízí plnohodnotné rozšíření těch aspektů jeho původní podoby, kterou si  účastnící převážně chválili, totiž workshopů a akvária.

 

Nová tvář semináře má následující podobu: První pracovní den je věnován nastolení principů a metodiky strategického plánování (scenario workshop planning). Dva až tři krátké pohledy „zvenčí“ (nikoliv zahraniční) expertů na legislativní, ekonomickou či psychosociální i jinou oblast, která tvoří relevantní zázemí doby, v níž se ocitáme, nám pomůže definovat parametry možných světů, pro které hledáme budoucnost našich knihoven. Pondělí odpoledne uzavře nastartování brainstormingu, rozdělení do skupin a zadání prvních úkolů. Druhý a třetí den je věnován několikafázovým workshopům s mezi-výstupy, které povedou ke konečnému výsledku, totiž ke čtyřem modelovým řešením a jejich obhajobě před celým plénem ve čtvrtek dopoledne. Pracovními jazyky jsou čeština a slovenčina.