Pokyny k platbě

 

Pokud jste obdrželi osobní pozvánku ne seminář a chcete se semináře zúčastnit, odešlete prosím do 30. dubna 2013 vyplněný registrační formulář. Obratem obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce výzvu k dokončení registrace (e-mail s odkazem na pdf s podklady k platbě účastnického poplatku). Pokud Vám tato výzva nebude doručena do 48 hodin nebo máte nějaké dotazy k semináři, kontaktujte nás na adrese caslin@techlib.cz.

 

Účastnický poplatek

pro účastníky z České republiky                 5 500 Kč

pro účastníky ze Slovenska                         220,- EUR (vč. DPH)

 

Poplatek zahrnuje vložné, ubytování a plnou penzi v hotelu Lípa Resort v Krásné Lípě.

 

Poplatek uhraďte nejlépe bankovním převodem do 17. května 2013 na adresu a číslo účtu příjemce platby:  

Národní technická knihovna
Technická 6
160 80 Praha 6 – Dejvice

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
účet/account: 8032031/0710
IBAN: CZ83 0710 0000 0000 0803 2031
SWIFT: CNBACZPP

Variabilní symbol: do variabilního symbolu uveďte vygenerované registrační číslo (ve formátu 8880XXX), najdete je na výzvě k úhradě účastnického poplatku. Do zprávy pro příjemce uveďte JMÉNO a PŘÍJMENÍ osoby, za kterou byl poplatek uhrazen. 

Upozorňujeme, že veškeré bankovní poplatky hradí účastník!

 

Daňový doklad Vám bude vydán u registračního pultu na semináři.

 

Vrácení účastnického poplatku

Pokud odřeknete účast písemnou formou nejpozději do 17. května 2013, vrátíme Vám 100 % uhrazené částky, odřeknete-li účast 18. května - 1. června, vrátíme Vám 50 % uhrazené částky. Po 1. červnu 2013 je poplatek nevratný. Poplatek je možné převést na jinou osobu v případě, že se registrovaný účastník nebude moci konference zúčastnit. Při platbě účastnického poplatku je nezbytné uvést ve zprávě pro příjemce jméno a příjmení osoby, za kterou je poplatek hrazen.

S dalšími dotazy se prosím obracejte na Lenku Patokovou (lenka.patokova@techlib.cz, tel.: +420 232 002 505, mobil: +420 773 850 853) nebo Pavla Procházku (pavel.prochazka@techlib.cz, tel.: +420 232 002 476).