Modelové situace

Martin Svoboda / Oborový knihovník – Subject Librarian – Area Specialist

pdf verze prezentace

 

Katarína Krištofová / Personálny rozvoj SNK

 pdf verze prezentace

 

 

 

Jan Macháček /

Vyhlídky České ekonomiky s důrazem na evropský a globální kontext

 

Abstrakt

Česká ekonomika je malá a velmi otevřená, tudíž zcela závislá na vývoji v Evropě a ve světě. Vyhlídky české ekonomiky i veřejných rozpočtů se odvíjejí od toho, co se bude dít v eurozóně, a od toho, jak se bude Evropa dále integrovat a zda bude Česká republika u toho. Přednáška se soustředí na vývoj v Evropě, ale individuální aspekty vývoje české ekonomiky zmíní také.

 

Jan Macháček

je novinář a hudebník, v současné době působí jako komentátor a analytik týdeníku Respekt a Hospodářských novin. Zabývá se především aktuálním vývojem domácí a mezinárodní hospodářské politiky, konkrétně například tématy krize eurozóny nebo evropské integrace. Denně na internetu přispívá do Auditu Jana Macháčka. Zpracovává analýzy pro Český rozhlas a Českou televizi a přednáší žurnalistiku na New York University v Praze. Pravidelně také přednáší na mezinárodních fórech a zahraničních univerzitách, např. v USA nebo ve Francii. V osmdesátých letech byl jako signatář Charty 77 činný v řadě disidentských a nezávislých publikačních aktivit. Započal tehdy svou působnost na undergroundové hudební scéně jako člen skupiny The Plastic People of the Universe a dodnes je kytaristou skupiny Garage. Od roku 1990 přispíval do Respektu, který spoluzakládal, svými investigativními reportážemi, analýzami, komentáři či rozhovory s transformační tematikou. V roce 2000 zde působil na pozici šéfredaktora. V devadesátých letech absolvoval několik prestižních stáží v USA, například v National Forum Foundation či na University of Michigan. Je členem správní rady Transparency International a předsedou správní rady Knihovny Václava Havla. Za svou novinářskou práci byl mnohokrát oceněn, například v roce 2009 Cenou Ferdinanda Peroutky. Téhož roku vydal knihu Mistři světa amoleta.